Het Nationaal Binnenvaart Congres wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland. Daar werkt IenW aan. Meer informatie: www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Stichting Water Transport

evofenedex is een ondernemersvereniging. Het netwerk van Nederlandse handels- en productiebedrijven met een logistieke of internationale operatie. Ze zorgen ervoor dat hun leden hun logistiek optimaal organiseren en beter internationaal ondernemen. Dit doen ze door hindernissen weg te nemen en kennis en kansen toe te voegen. Door de leden een mix van producten en diensten aan te bieden en door hun belangen te behartigen in Nederland en daarbuiten. Ze beschikken over een uniek netwerk in binnen- en buitenland. Een groot deel van hun leden is voor het vervoer van hun goederen afhankelijk van de binnenvaart. Voor hen zijn goede vaarwegen met 24-uursbediening voor sluizen en bruggen van groot belang. Via de Raad voor Binnenvaartverladers maken ze zich hard voor een duurzame gedifferentieerde binnenvaartvloot en een goed functionerende binnenvaartmarkt met een hoog serviceniveau. Meer info: www.evofenedex.nl

Doel van het Havenbedrijf Rotterdam is de versterking van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als logistiek knooppunt én industriecomplex van wereldniveau. Niet alleen in omvang, maar ook in kwaliteit. Het Havenbedrijf is dan ook voortrekker in de transitie naar duurzame energie en zet in op digitalisering om de haven en handelsstromen nog efficiënter te maken. De twee kerntaken van het Havenbedrijf zijn de duurzame ontwikkeling, beheer en exploitatie van de haven en het handhaven van de vlotte en veilige afhandeling van de scheepvaart. Meer info: www.portofrotterdam.nl

Het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart. Zowel kleine transportondernemingen als grote internationale logistieke dienstverleners zijn aangesloten. De aangesloten leden zijn actief in diverse deelmarkten: containers, droge bulk, duwvaart, passagiersvaart, Ro-Ro, sleepvaart en bijzonder transport, tankvaart en veerdiensten. Ook kent het CBRB een omvangrijk netwerk van geassocieerde leden die betrokken is bij binnenvaart.
Het CBRB behartigt de belangen van de leden in Den Haag, Brussel, Straatsburg en Genève zonder de ketenpartners uit het oog te verliezen. Op de volgende terreinen is het CBRB zeer actief voor de leden: veiligheid & milieu, nautische & technische zaken, juridische zaken, logistieke zaken, infrastructuur, vervoersbeleid, sociaal beleid en meer. Daarnaast is de versterking van de positie van de binnenvaart op nationaal en internationaal gebied een belangrijk doel. Dit jaar viert het CBRB haar granieten jubileum, al 90 jaar professionele belangenbehartiging in de binnenvaart! Meer informatie: www.cbrb.nl