De samenwerkende binnenvaartorganisaties EICB, BVB en BTB zijn van mening dat onderscheidend talent in de binnenvaartsector een podium verdient. Daarom zal tijdens het Nationaal Binnenvaart Congres op 3 oktober de Blue Road Award 2019 worden uitgereikt. De Award geldt als een blijk van erkenning voor het feit dat de winnaar of winnares voldaan heeft aan de volgende criteria:

 • Hij of zij levert een verdienstelijke bijdrage aan de ontwikkeling van de binnenvaart in Nederland;
 • Bij het ontplooien van initiatieven toont hij of zij onderscheidend vermogen dat verder reikt dan het eigen belang;
 • Handel en wandel van de laureaat vormen een positieve impuls voor het aanzien van de binnenvaart;
 • Hij of zij kan een voorbeeldrol vervullen voor sectorgenoten, die aldus gestimuleerd worden om blijvend te investeren in toekomstgerichte ontwikkeling van de binnenvaart;

De procedure is als volgt :

 • De organiserende partijen dragen zorg voor het opstellen van een lijst met in aanmerking komende personen (‘longlist’). Mogelijkheid tot voordrachten zal onder andere worden geboden door een voordrachtformulier op de website van het Nationaal Binnenvaart Congres (zie onder).
 • Op basis van de longlist zal een top-3 worden samengesteld (‘kandidaten’) op basis van bovenstaande criteria.
 • De kandidaten zal worden gevraagd om de nominatie te aanvaarden, hetgeen ze bij positief tegenbericht maakt tot ‘genomineerden’.
 • Van deze genomineerden zal vervolgens een korte introductie worden gemaakt (video).
 • Van genomineerden wordt verlangd om aanwezig te zijn tijdens het Nationaal Binnenvaart Congres op 3 oktober in Rotterdam.
 • Iedere deelnemer aan het congres krijgt de kans om zijn of haar stem uit te brengen op de genomineerde van zijn of haar voorkeur. De congresorganisatie draagt zorg voor een adequate stemprocedure.
 • De winnaar krijgt tijdens het Nationaal Binnenvaart Congres op 3 oktober (mits fysiek aanwezig) de Blue Road Award uitgereikt op het hoofdpodium, locatie Diergaarde Blijdorp.

Aan de winnaar zal in overleg aandacht worden besteed in communicatie uiting(en), waaronder een interview.

De gekozen winnaar wordt tevens uitgenodigd om deel te nemen aan de jury van de eerstvolgende Blue Road Award-uitreiking.