Terugblik Nationaal Binnenvaart Congres 2019
Donderdag 3 oktober vond in Diergaarde Blijdorp het eerste Nationaal Binnenvaart Congres plaats. De samenwerkende binnenvaartorganisaties EICB, BTB en BVB organiseerden dit in samenwerking met diverse partners. De dag had als ondertitel “Ontmoet. Ontdek. Ontwikkel”. Ontmoeten en ontdekken is immers waar het in Diergaarde Blijdorp om draait, maar vormde ook de verdere leidraad voor de inrichting van het congres. Een sterke focus lag op ontmoetingen en het laten ontdekken van nieuwe informatie om hiermee een eigen visie en mening te kunnen ontwikkelen. Het dagvullende programma stond in het teken van ‘the Big Five’: de grootste en meest actuele thema’s in de binnenvaart van dit moment, te weten Energietransitie, Arbeidsmarkt, Logistiek, Digitalisering en Infrastructuur.

In de goedgevulde, monumentale Rivièrahal heette dagvoorzitter Henk van Laar de meer dan 350 toehoorders van harte welkom. Niemand minder dan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, mevrouw Cora van Nieuwenhuizen, gaf vervolgens de openingsspeech van het congres. Deze is hier na te lezen

Na de speech van de Minister vond een paneldiscussie plaats met ondernemer Jacob Verdonk, Danser-directeur Ben Maelissa, Bram Bellemans van Aurubis en de coördinator van het IWT Platform Nik Delmeire. De panelleden werd onder andere gevraagd wat hun leukste ontmoeting was die hen is bijgebleven, welke kennis zij waardevol vinden en gaven voorts hun visie en mening op de ontwikkeling en kansen van de vijf thema’s.

Speedmeets
Daaropvolgend stonden de zogenaamde ‘Speedmeets’ op het programma. Bob van den Berg van Done Right Events begeleidde deze intensieve ontmoetingssessies. De mensen in de zaal werden verdeeld over vijftig statafels. In kleine groepen van maximaal acht personen werden voorstelrondjes uitgevoerd alvorens van gedachten te wisselen over een probleemstelling of vraag. Resultaten werden opgeschreven. Dit resulteerde in een frisse dynamiek vol nieuwe ontmoetingen, interactie en nieuwe ideeën. Veel deelnemers keken gedurende de dag met plezier terug op dit programmaonderdeel!

Midas Dekkers
Na de speedmeets besteeg Midas Dekkers het podium om vervolgens als bioloog de zaal op een luchtige en humoristische manier mee te geven wat we van het dierenrijk kunnen leren. Het congres werd immers in een dierentuin gehouden. Hij gaf interessante parallellen die we kunnen trekken tussen dierenrijk en binnenvaart. Refererend aan de modale mus, die binnen zijn soort de beste overlevingskansen geniet op de langere termijn, pleitte hij voor enige vorm van gematigdheid en kritische reflectie op de waan van de dag, waarin alles groter, langer en sneller lijkt te moeten gaan.

Deelsessies per thema
Na een lunchpauze, waarin gasten tevens de Informatiemarkt konden bezoeken, bood het middagprogramma volop ruimte tot verdieping per thema. Voor de deelsessies bewogen de aanwezigen zich naast de Rivièrahal ook naar andere locaties in het dierenpark: Poort van Azië, de Haaienzaal, de Sterrenzaal en het Eauditorium.
In twee rondes van 5 deelsessies presenteerden experts de laatste stand van zaken op het gebied van bijvoorbeeld autonoom varen, de logistieke ketens van de toekomst, bemanningseisen, Stage V-oplossingen en maatregelen die worden genomen voor de langere periodes van droogte.

Presentaties
Er was een breed aanbod aan deelsessies tijdens het congres. Omdat niet iedereen alles heeft kunnen bijwonen kunnen de prestaties achteraf bekeken worden. Ook handig voor diegene die nog wat terug willen lezen! Hier op de website zijn de meeste presentaties nu te bekijken: https://www.nationaalbinnenvaartcongres.nl

Blue Road Award 2019
Na de deelsessies vond in de Rivièrahal de plenaire samenvatting plaats. Elke sessieleider gaf aldaar een korte samenvatting van de eerder gehouden expertbijeenkomsten. Het inhoudelijk programma werd in feestelijke stemming afgesloten met de uitreiking van de Blue Road Award 2019. Deze ging naar Shipping Technology voor hun baanbrekende werk op het gebied van autonoom varen.

Naast Shipping Technology waren Danser Group (voor de invoering en certificering van een reefer monitoring-systeem) en het ms Wantij (die als eerste EURO6-motoren liet installeren) genomineerd. De deelnemers aan het congres in Diergaarde Blijdorp bepaalden ter plekke via een stemming met hun smartphone de winnaar.

Na het inhoudelijke programma konden mensen nog napraten tijdens de netwerkborrel.

Uw mening telt!
Dit was de eerste editie van het Nationaal Binnenvaart Congres. We hechten veel waarde aan de mening van de bezoeker. Daar is immers waar we het voor organiseren! Wat ging goed? Wat kan beter? Wat heeft u gemist? Geef uw mening via dit evaluatiefomulier