Arjen Mintjes

Arjen Mintjes

Arjen Mintjes

Directeur | Maritieme Academie Holland

Arjen Mintjes heeft bij het KOFS alle binnenvaartdiploma’s voor schipper en bij de Enkhuizer zeevaartschool het diploma stuurman kleine zeilvaart. Na zelf gevaren te hebben op onder andere de bruine zeilvaart, kruiplijners en binnenschepen werd Mintjes in 1998 hij docent op de binnenvaartschool in Harlingen en in 1999 directeur van school en internaat. De binnenvaartschool fungeert inmiddels onder de naam Maritieme Academie Harlingen. Op de school wordt breed nautisch onderwijs gegeven, van vmbo-binnenvaart tot BBL-schipper-kapitein en koopvaardij officier kleine schepen en MAROF.

Sinds de oprichting van de Maritieme Academie Holland is hij ook een van de directeuren van dat samenwerkingsverband van maritieme opleidingen. In 2008 nam hij met zijn Rotterdamse collega Rob van Reem het initiatief tot oprichting van de vereniging van internationale binnenvaartopleidingen EDINNA. Na 6 jaar voorzitterschap en 4 jaar secretaris/penningmeester is hij inmiddels wederom voorzitter. EDINNA heeft zich vanaf haar oprichting bezig gehouden met de harmonisatie van de EU binnenvaartopleidingen hetgeen geleid heeft tot de nieuwe EU Richtlijn en het ES-QIN.

Naast zijn dagelijks werk als directeur van de Maritieme Academie Harlingen is hij bestuurlijk actief binnen een groot aantal organisaties waaronder de KNRM en de Tall Ships Races Harlingen.